Foto header met het uitzicht over de Maas in Kessel

Kennismaking

ingeMijn naam is Inge Hanssen-de Vlieger en woon sinds 2009 in Kessel.
Ik ben op 2 augustus 1971 geboren in Tegelen en opgegroeid in Reuver. Ben getrouwd met Pieter Hanssen en wij hebben een groot sociaal leven en staan midden in de samenleving! Wij hebben veel gezamenlijke hobby’s zoals motorrijden, zingen en mooie reizen maken. Echte levensgenieters dus!
Ben zeer betrokken bij wat er in het dorp allemaal gebeurt. Dit blijkt ook uit mijn vrijwilligerswerk als secretaris van het Dorpsoverleg Kessel en als vrijwilliger van diverse werkgroepen en de projectgroep ten behoeve van de herbouw van Kasteel De Keverberg waar ik de afgelopen jaren bij betrokken ben geweest. Ik ben een netwerkbouwer die samen met de inwoners wil werken aan een leefbaar en toekomstbestendig Kessel en Kessel Eik. Ik vind het leuk om te bouwen aan iets nieuws!
Tevens heb ik het afgelopen jaar deelgenomen aan de begeleidingsgroep die zich bezighoudt met de nieuwe aanpak “Hulp in de huishouding” in de kernen Kessel, Kessel Eik, Koningslust en Meijel.
Als dorpsondersteuner ben ik de verbindende schakel in het dorp tussen de bewoners en professionals, met als doel een hechte samenwerking te realiseren tussen de informele en formele netwerken in de (dorps/buurt)gemeenschap. Stimuleer ik het eigen initiatief van bewoners en hun zelfredzaamheid. Ik zal nauw samenwerken met het Dorpsoverleg Kessel en Kessel Eik, Infoloket, Verenigingen, Stichtingen, Gemeente en initiatiefgroepen. Ondersteuning geven aan hulp- en zorgtaken die informele netwerken in de gemeenschap op zich nemen behoort tot mijn taak. Zo zal ik ervoor zorgen dat knelpunten, die door partijen niet zelf opgelost kunnen worden, op de juiste plek terecht komen.
Daarbij zal ik secretariële en administratieve ondersteuning bieden aan het Dorpsoverleg of hieraan gelieerde stichtingen. Een dorpsondersteuner moet ook laagdrempelig zijn. Het is de bedoeling dat ik ga zorgen voor een oplossing voor problemen waar mensen zelf geen oplossing voor kunnen vinden. Als dorpsondersteuner moet je de vraag achter de vraag zien te vinden. Hiervoor moet je goed luisteren naar mensen.
Het eerste jaar (mei 2016 – mei 2017) zal ik voornamelijk werkzaam zijn voor het mede-uitvoeren van de pilot “Hulp in de huishouding” in de kernen Kessel en Kessel Eik. Verder zal ik ondersteuning bieden aan diverse uiteenlopende projecten die voortvloeien uit het Dorpsontwikkelingsplan Kessel 2025.

De zes thema’s waaruit projecten zullen voortvloeien zijn:
1. Accommodaties en voorzieningen
2. Wonen en omgeving
3. Welzijn en Zorg
4. Verenigingen, Stichtingen en vrijwilligers
5. Infrastructuur, openbaar gebied en natuur
6. Ondernemerschap, bedrijvigheid, recreatie en toerisme.

Inge Hanssen-de Vlieger
Dorpsondersteuner Kessel – Kessel Eik
Tel.nr.: 06-24132565
Email: info@dorpsondersteunerkessel.nl
www.dorpsondersteunerkessel.nl