Vergaderingen

Het bestuur van het Dorpsoverleg heeft ca. 6 keer per jaar een vergadering. Indien noodzakelijk kan het Dagelijks bestuur van het Dorpsoverleg op ad-hoc basis extra vergaderingen inlassen, die al of niet openbaar zijn.

De komende vergaderingen vinden plaats op :

  • 15 februari 2018, 19:30u (vergaderruimte Antares)

Tijdens de vergaderingen wordt de volgende agenda gehanteerd:

  1. Opening
  2. Notulen
  3. Mededelingen
  4. Lopende projecten
  5. Toekomstige projecten
  6. Financiën
  7. Wat verder ter tafel komt / Rondvraag
  8. Sluiting

Wilt u inspraak hebben over een agendapunt, maak dit dan minimaal 1 week voor aanvang bekend bij de voorzitter.