Uitnodiging vergadering Maasboulevard 28 Maart

Tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 13 maart j.l. is groen licht gegeven voor het toekennen van de gemeentelijke subsidie aan de herinrichting van de Maasboulevard in Kessel. De raad heeft het vertrouwen uitgesproken dat het plan door de gemeenschap wordt gedragen en hiermee is het dorp aan zet. Wie mee wil praten en zitting wil … Lees verder …

Symposium Ondermijnende criminaliteit

Milieucriminaliteit, XTC-labs, hennepteelt, witwassen en fraude. Dit is slechts een greep uit de vele verschijningsvormen van het veelkoppige monster dat Ondermijning heet. Ik heb niet de illusie dat ondermijnende criminaliteit alleen in de grote steden voorkomt. Het komt ook voor in Peel en Maas, vaker en wellicht dichterbij dan u denkt. Voor mij is de aanpak … Lees verder …

Invulling Partnerschap Grevenbroich – Peel en Maas

Onze partnerstad Grevenbroich en de gemeente Peel en Maas hebben de toerist veel te bieden. Om het partnerschap verder te stimuleren hebben contactpersonen van het partnerschap en het Toeristisch Platform/VVV op 9 maart met de Duitse partners positieve gesprekken gevoerd om thema gerichte busreizen te gaan organiseren. Dit jaar wordt gestart met een busreis vanuit … Lees verder …

Start inrichten bijenoase Sint Anthonius Molen

Afgelopen zaterdag is door een aantal vrijwilligers een begin gemaakt met de voorbereidingen van de bijenoase bij de Sint Anthonius Molen door de plaatsing van een insectenhotel en informatieborden. Het kaalslaan en inzaaien zal naar verwachting in april/mei plaatsvinden. Bijen staan wereldwijd onder druk. Limburg kende afgelopen jaren de hoogste bijensterfte van alle Nederlandse provincies. … Lees verder …

Beeldvormende vergadering Maasboulevard

06 Februari 2019 om 19.30u  vond een beeldvormende vergadering Maasboulevard plaats in de Paort. Zie hier de presentatie die tijdens deze avond gebruikt is. Voor meer info: BVV060218 http://www.peelenmaas.eu/home/besluitvormende-raadsvergadering-brv_45137/item/vergadering-beeldvormende-vergadering_931.html

Nieuwjaarsreceptie zondag 7 januari 2018

Op zondag 7 januari organiseren wij voor de 2e keer de Kesselse Nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners van ons mooie, romantische, Maasdorp. Het initiatief hiertoe is vorig jaar genomen door ondernemersvereniging ZO Kessel, Dorpsoverleg Kessel (DOK) en Kasteel De Keverberg. In het verleden was het een goed gebruik om op Nieuwjaarsdag samen te komen bij Gemeenschapshuis … Lees verder …

Uitnodiging vergadering Maasboulevard 13 december

Hierbij willen wij jullie uitnodigen om mee te praten en te denken over het project “Maasboulevard”. Dit zal plaatsvinden op: woensdag 13 December om 19.30 uur in de Paort. De agenda van deze bijeenkomst ziet er als volgt uit: Opening Uitleg project Maasboulevard Actuele status en verdere planning Vragen, opmerkingen en ideeën uit de zaal Samenvatting en sluiting Wij hopen … Lees verder …

Even voorstellen Maasboulevard op Belaef Kessel 21 Mei

De loswal aan de Maas in Kessel kan flink worden opgeknapt. Er is budget beschikbaar en het Dorpsoverleg Kessel (DOK) wil graag aan de slag. Maar dan moeten inwoners van het Maasdorp wel met ideeën komen. “Een kabelbaan naar Reuver, een eigen strand, winkels of waterrecreatie. Geen idee is te gek”, aldus het DOK. Wie … Lees verder …