Toekomstig MFA Kessel spitst zich toe op twee locaties

De gesprekken over de toekomstige gemeenschapsaccomodatie in Kessel spitsen zich toe op twee locaties, namelijk de huidige ‘De Paort’ aan de Markt en het gebied van de sporthal en tennisvelden aan de Baarloseweg. De klankbordgroep – bestaande uit vertegenwoordigers van verenigingen en andere belanghebbenden – heeft tijdens een bijeenkomst op 21 februari gebrainstormd over de … Lees verder …

Update toekomst multifunctioneel gemeenschapshuis Kessel

Zoals in november aangekondigd in de berichtgeving over de toekomst van het multifunctioneel gemeenschapshuis Kessel, is de klankbordgroep van het accommodatieplan op dinsdag 4 december bij elkaar gekomen met als doel om tot twee mogelijke scenario’s te komen. De klankbordgroep heeft voorafgaand aan de bijeenkomst de werkgroepen verzocht om de plussen en minnen van drie … Lees verder …

Sfeerimpressie Maasboulevard

Gisteravond zijn tijdens een drukke bijeenkomst, de plannen voor de Maasboulevard gepresenteerd. In de bijlage vindt u alvast een sfeerimpressie. Binnenkort publiceren we de plannen uitgebreid inclusief plattegronden op deze website. Klik hier voor een sfeerimpressie van de Maasboulevard    

Toekomst Multifunctioneel Gemeenschapshuis Kessel

In juni heeft Dorpsoverleg Kessel opdracht gegeven voor een haalbaarheidsonderzoek naar een toekomstbestendig multifunctioneel gemeenschapshuis. Een klankbordgroep van verenigingen heeft ingestemd met dit onderzoek, met als uitgangspunt een accommodatie waarin de activiteiten op het terrein van cultuur, sport, welzijn en zorg kunnen worden ondergebracht. De huidige accommodatie voldoet in de huidige opzet slechts gedeeltelijk aan de behoeften, wensen … Lees verder …

Brief gemeente aan minister inzake risico’s hoogspanningslijnen

De gemeenteraad heeft besloten om een brief aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat te sturen met vragen over de mogelijke risico’s over het wonen en verblijven nabij hoogspanningslijnen. Van het te onderkabelen traject van 140km loopt ca. 3.4km door de kernen van Kessel en Eik. De brief is opgesteld na overleg met de werkgroep die graag … Lees verder …

Geslaagde brainstormavond: Nieuwe ontmoetingsplek in Kessel!

Woensdag 13 juni jl. heeft er in Kessel een brainstormavond plaatsgevonden, waarin inwoners van het dorp hun ideeën hebben kunnen uiten over een nieuwe ontmoetingsplek in Kessel. De avond was met ca. 45 aanwezigen goed bezocht. De aanwezigen hebben nagedacht over de plek, de activiteiten, de sfeer/inrichting, andere ideeën en over hoe we de continuïteit … Lees verder …