Thema Wonen als onderdeel van Vitaliteit en Leefbaarheid in de kernen Kessel en Kessel Eik

Eind 2018 / begin 2019 hebben de Dorpsoverleggen Kessel en Kessel Eik, ondersteund door de HsZuyd, en in samenwerking met de Gemeente Peel en Maas en de Woningstichting Antares een onderzoek gedaan in beide kernen naar de vitaliteit en leefbaarheid in relatie tot het Thema Wonen. De conclusies uit dit onderzoek worden ondersteund door de … Lees verder …

Start verwijderen bomen en struiken Maasboulevard 16-18 December

Zoals bekend starten de werkzaamheden van de Maasboulevard in Maart-2021. Rond de kazemat is al enige activiteit te zien door vrijwilligers maar sommige zaken moeten door een gespecialiseerd bedrijf gebeuren. Tussen 16 en 18 December zullen daarom de Gebroeders van Wijveijken uit Someren beginnen met het rooien van bomen en struiken. Een kapvergunning is al … Lees verder …

Aftrap uitwerken basisontwerp verkabeling hoogspanningslijn Kessel + Eik

Een maand na de goedkeuring door de gemeenteraad van Peel en Maas vond op 23-November de aftrap plaats voor het uitwerken van het basisontwerp van verkabelingsvariant nr 3 (Spurkt). Vanwege corona heeft deze vergadering digitaal plaatsgevonden. Deelnemers waren 4 personen van Tennet, 2 deelnemers van Gemeente Peel en Maas en beide dorpsoverleggen waren vertegenwoordigd door … Lees verder …

Raad stemt in met uitwerken basisontwerp verkabeling hoogspanningslijn Kessel+Eik

Tijdens de raadsvergadering van 22 Sept is met 20 stemmen voor en 4 stemmen tegen het voorstel aangenomen om een krediet ter beschikking te stellen van €100.000,- voor het uitwerken van het basisontwerp van variant 3. Een historische stap in dit al jaren durende overleg tussen werkgroep en de gemeente. In dit bijna een half … Lees verder …

Eerste stappen op weg naar gastvrij, autoluw en leefbaar centrum

“Kritische klankbordgroep werd werkgroep Verkeerscirculatieplan” Het kan niet zo zijn dat Kesselnaren het dorp en hun huis in het weekend liever verlaten vanwege de gevolgen van de toegenomen drukte. En toch is dat soms het geval. Daarom trok een bezorgde groep inwoners enkele jaren geleden aan de bel bij Dorpsoverleg Kessel. De boodschap? Wij genieten … Lees verder …