Raad stemt in met uitwerken basisontwerp verkabeling hoogspanningslijn Kessel+Eik

Tijdens de raadsvergadering van 22 Sept is met 20 stemmen voor en 4 stemmen tegen het voorstel aangenomen om een krediet ter beschikking te stellen van €100.000,- voor het uitwerken van het basisontwerp van variant 3. Een historische stap in dit al jaren durende overleg tussen werkgroep en de gemeente. In dit bijna een half … Lees verder …

Eerste stappen op weg naar gastvrij, autoluw en leefbaar centrum

“Kritische klankbordgroep werd werkgroep Verkeerscirculatieplan” Het kan niet zo zijn dat Kesselnaren het dorp en hun huis in het weekend liever verlaten vanwege de gevolgen van de toegenomen drukte. En toch is dat soms het geval. Daarom trok een bezorgde groep inwoners enkele jaren geleden aan de bel bij Dorpsoverleg Kessel. De boodschap? Wij genieten … Lees verder …

Van kermis aan de Maas naar realistisch plan op maat van Kessel

Een idee uit december 2016 resulteert in 2021 in bouwwerkzaamheden. Dit soort projecten vragen een lange adem van de betrokken vrijwilligers. Er werd gebrainstormd, een kunstenaar uit Venlo maakte wilde schetsen en tijdens Belaef Kessel werd er geënquêteerd. Vanuit alle ideeën, wensen, zorgen en vragen ontstond er uiteindelijk een totaalproject. Een project dat een stuk … Lees verder …

Verkabeling hoogspanningslijn Kessel/Kessel-Eik

Vanwege een wetswijziging hebben gemeenten en beheerders van het elektriciteitsnet de mogelijkheid om hoogspanningskabels eventueel onder de grond te brengen. In Peel en Maas is dit eventueel van toepassing op het hoogspanningstracé van Kessel-Eik tot aan Kessel. In de dorpsvisies van beide dorpen staat de wens om de kabels hier onder de grond te brengen. … Lees verder …

Dorspoverleg zoekt nieuwe voorzitter

Door vertrek van de huidige waarnemende voorzitter van het Dorpsoverleg Kessel, eind 2020, is het Dagelijks Bestuur op zoek naar een nieuwe voorzitter. Hiervoor is onderstaand een korte profielbeschrijving gemaakt.   Profielbeschrijving De voorzitter van het Dorpsoverleg Kessel Vertegenwoordigt het Dorpsoverleg naar buiten toe en is als zodanig het gezicht van deze organisatie Leidt alle … Lees verder …