Raad stemt in met uitwerken basisontwerp verkabeling hoogspanningslijn Kessel+Eik

Tijdens de raadsvergadering van 22 Sept is met 20 stemmen voor en 4 stemmen tegen het voorstel aangenomen om een krediet ter beschikking te stellen van €100.000,- voor het uitwerken van het basisontwerp van variant 3. Een historische stap in dit al jaren durende overleg tussen werkgroep en de gemeente. In dit bijna een half … Lees verder …

Eerste stappen op weg naar gastvrij, autoluw en leefbaar centrum

“Kritische klankbordgroep werd werkgroep Verkeerscirculatieplan” Het kan niet zo zijn dat Kesselnaren het dorp en hun huis in het weekend liever verlaten vanwege de gevolgen van de toegenomen drukte. En toch is dat soms het geval. Daarom trok een bezorgde groep inwoners enkele jaren geleden aan de bel bij Dorpsoverleg Kessel. De boodschap? Wij genieten … Lees verder …

Van kermis aan de Maas naar realistisch plan op maat van Kessel

Een idee uit december 2016 resulteert in 2021 in bouwwerkzaamheden. Dit soort projecten vragen een lange adem van de betrokken vrijwilligers. Er werd gebrainstormd, een kunstenaar uit Venlo maakte wilde schetsen en tijdens Belaef Kessel werd er geënquêteerd. Vanuit alle ideeën, wensen, zorgen en vragen ontstond er uiteindelijk een totaalproject. Een project dat een stuk … Lees verder …