Update toekomst multifunctioneel gemeenschapshuis Kessel

Zoals in november aangekondigd in de berichtgeving over de toekomst van het multifunctioneel gemeenschapshuis Kessel, is de klankbordgroep van het accommodatieplan op dinsdag 4 december bij elkaar gekomen met als doel om tot twee mogelijke scenario’s te komen. De klankbordgroep heeft voorafgaand aan de bijeenkomst de werkgroepen verzocht om de plussen en minnen van drie … Lees verder …